Terapia dzieci

Terapia dzieci

Terapia metodą Vojty

Metoda Vojty jest jedną z metod neurofizjologicznych stosowaną wśród dzieci i młodzieży. Polega ona na wykorzystywaniu wzorca lokomocji, który u dzieci bez zaburzeń rozwojowych pojawia się i „dojrzewa” samodzielnie w ośrodkowym ukladzie nerowym.

  Składa się on z:
 • automatycznego sterowania postawą
 • mechanizmów podporowo-wyprostnych
 • ruchów fazowych

Za pomocą indywidualnie dobranego programu terapii poprzedzonego oceną motoryki spontanicznej fizjoterapeuta uaktywnia zablokowany wzorzec dając szanse na uaktywnienie prawidłowego wzorca rozwoju.

  Najczęstszymi wskazaniami do terapii metodą Vojty jest:
 • zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej tzw. ZOKN
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • zespoły genetyczne (np. zespół Downa)
 • krecz szyi
 • uszkodzenie splotu ramiennego
 • wodogłowie
 • przepuklina oponowo-rdzeniowa
 • stopa końsko-szpotawa
 • skolioza
 • opóźnianie psycho-ruchowe

Terapia metodą Bobath

Terapia NDT Bobath w swoim założeniu ma pomoc dziecku w rozwoju tak aby mogło uzyskać samodzielność i niezależność w ramach możliwości uszkodzonego układu nerwowego.

  Podczas terapii stosuje się:
 • wpływ na napięcie mięśniowe
 • hamowanie nieprawidłowych odruchów
 • wyzwalanie ruchu za pomocą punktów kontroli ruchów
 • wykorzystanie zdobytych doświadczeń w życiu codziennym.
  Przykładowe wskazania do terapii to:
 • zaburzenia ruchowe
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • zespoły genetyczne
 • asymetrię ułożeniowe
 • wady mózgu

GAWMED S.C.

WSPÓŁPRACUJEMY Z UBEZPIECZYCIELAMI:

ul. Przyjaciół Dzieci 5, 57-300 Kłodzko

tel. 504 133 783
email: gawmed@gawmed.pl